Categories: D.O.O., Ustanovitev podjetja

Osnovni kapital mora znašati vsaj 7.500€, vsak osnovni vložek pa najmanj 50€.

Osnovni vložek je lahko zagotovljen v denarju ali kot stvarni vložek ali stvarni prevzem.

Stvarni vložek so lahko premičnine in nepremičnine, pravice in podjetje ali del podjetja. Za stvarni vložek se šteje tudi plačilo za premoženjske predmete, ki jih je družba prevzela in jih prišteje družbenikovemu vložku.