Poslovna poročila – poslovna analitika

Nekatere informacije so ključne pri sprejemanju pomembnih poslovnih odločitev. Poskrbimo, da z redno dostavo poročil oziroma dostopom do napredno poslovnoanalitičnih poročil prejmete prave informacije ob pravem času in tako peljete svoje podjetniške ideje v pravo smer. Podjetju predstavljamo trdno oporo pri odločanju.

Dobra poslovna analitika podjetniku prinese popoln nadzor nad poslovanjem podjetja in pravilno odločanje pri ključnih poslovnih odločitvah in razumevanju učinkov posameznih preteklih odločitev. Analiza ključnih indikatorjev uspeha (angl. KPI – Key Performance Indicators) je bistvenega pomena za hitro in učinkovito rast podjetja oziroma za hitro ukrepanje v primeru, ko rezultati niso skladni z začrtanimi cilji.

Iz podatkov, ki jih pridobimo v sklopu računovodskega evidentiranja, poiščemo in izluščimo prave informacije za boljši vpogled v vaše preteklo poslovanje in izdelavo predračunov ter analiz za lažje odločanje pri bodočih projektih. Rezultat dobre poslovne analitike pripelje do zanimivih odkritij, ki jih nato podjetnik lahko spremeni v nove poslovne priložnosti.

Skupaj s podjetnikom in njegovo vizijo razvoja podjetja določimo ustrezne indikatorje uspeha in evidentiranje poslovnih listin že v samem začetku prilagodimo merjenju ustreznih rezultatov, ki se običajno v našem delu priprave poročil dotikajo finančnih rezultatov poslovanja podjetja. Skladno s predhodnim dogovorom potem v naprej predvidenih intervalih dostavimo ustrezna poročila, ki jih oplemenitimo tudi z ustrezno vizualizacijo podatkov, saj le-te večina podjetnikov razume veliko lažje, kot gole številke v nepreglednih razpredelnicah.

Ne bodite “suženj” podatkov vašega poslovanja! S pravo analizo jih obrnite sebi v prid in svoje poslovanje dvignite na novo, višjo raven. Ko na koncu potegnemo črto, vse v poslu temelji na rezultatih. Naj bodo vaše odločitve vaša konkurenčna prednost, naj bodo sprejete z največjo mero informiranosti in na podlagi dobrih informacij za odločanje.

Potrebujete hitri nasvet?

Kontaktiramo vas v 24 urah.

Fill out this field
Fill out this field
Fill out this field
Fill out this field