Svetovanje

Poslovno svetovanje

Z dobrimi poslovnimi nasveti oplemenitimo vaše poslovanje! Smo pravi naslov za vaša vprašanja in za vse probleme/težave s katerimi se srečujete pri vašem poslovanju.

Poslovno svetovanje nudimo tako novo ustanovljenim, kot tudi že delujočim mikro, malim in srednje velikim podjetjem. Pri opravljanju računovodskih storitev se vsakodnevno srečujemo s poslovanjem podjetij različnih dejavnosti in velikosti, ki se ukvarjajo z različnimi poslovnimi procesi ter različnimi težavami, s katerimi se podjetniki srečujemo v vsakdanjem poslovanju. Ravno zaradi raznolikosti situacij imamo ogromno izkušenj in znanja iz različnih področij.

Svetujemo vam pri vašem obstoječem poslovanju in izdelamo poslovne, finančne in računovodske projekcije za vaše bodoče poslovanje. Ocenimo možnosti prihrankov, optimizacije vaših poslovnih procesov in izboljšav vašega poslovanja. Tekom poslovanja vam pomagamo tudi pri komunikaciji z državnimi organi in finančnimi institucijami – bankami. V kolikor se prijavljate na raznorazne razpise, vam pripravimo dokumentacijo in svetujemo pri postopkih. Če želite tovrstna znanja nadgraditi, vam nudimo izobraževanja s področja poslovanja, računovodstva, financ in davkov. Na splošno pa poskrbimo, da vam vaše poslovanje povzroča čim manj sivih las.

Svetujemo vam pri posameznem projektu ali pa se dogovorimo za dolgoročno sodelovanje.

Davčno svetovanje

Smo strokovnjaki na področju davčnih predpisov – in smo računovodstvo, ki v sklopu zakonskih okvirov poišče optimalno postavitev decimalne vejice vaših poslovnih rezultatov, vaše davčne osnove in posledično višine vaše obdavčitve.

Ne gre zgolj za primarni nagon – željo vsakega racionalnega podjetnika, da plača le toliko davka, kot je potrebno. V mnogih primerih gre za usmerjanje in svetovanje podjetnikom skozi zapleteno zakonodajo, davčne postopke, davčne obračune in posebnosti sistema obdavčitve, ki lahko nastanejo pri njihovem poslovanju z željo, da poslovanje uredimo tako, da bo skladno z veljavno zakonodajo.

Imate vprašanja s področja dohodnine, davka na dodano vrednost, davka od dohodkov pravnih oseb, se morda ne spoznate na posebnosti davčne zakonodaje pri mednarodnem poslovanju ali vas zgolj zanima, katere davčne olajšave predpisuje zakon in kakšni so pogoji za njihovo uveljavljanje? Na področju davkov, s prejemom prave informacije in pravega davčnega nasveta ob pravem času, podjetnik svoje poslovanje uredi in prilagodi tako, da je skladno z zakonodajo, hkrati pa plača le toliko davka, kot je zakonsko predpisano.

V sklopu davčnega svetovanja se potrudimo, da vam zapletene davčne predpise in posebnosti predstavimo na jasen in razumljiv način. Po pregledu vašega poslovanja vam predlagamo najboljšo davčno rešitev, pomagamo vam znižati davčno tveganje in odpravimo morebitne davčne ali sistemske napake iz preteklosti. Davčne zavezance seznanimo z davčnimi postopki in obveznostmi, ki jih imajo, ter jih hkrati opozorimo na posebnosti glede na načrte njihovega prihodnjega poslovanja.

V primeru zahtevnejših davčnih svetovanj pridobimo tudi sekundarno mnenje specializiranega davčnega svetovalca.

Potrebujete hitri nasvet?

Kontaktiramo vas v 24 urah.

Fill out this field
Fill out this field
Fill out this field
Fill out this field