Categories: S.P., Ustanovitev podjetja

Osebe z dejavnostjo se morajo vključiti v sistem obveznega socialnega zavarovanja. In sicer v vsa štiri obvezna zavarovanja: pokojninsko in invalidsko zavarovanje (PIZ), zdravstveno zavarovanje (ZZ), zavarovanje za starševsko varstvo, zavarovanje za primer brezposelnosti. V to zavarovanje se vključijo že ob registraciji dejavnosti na točki portala e-VEM.