Blog

Uvedba elektronskega bolniškega lista eBOL

Najbolj brano

UVEDBA ELEKTORNSKEGA BOLNIŠKEGA LISTA eBOL

S 1. januarjem 2020 je ZZZS v sodelovanju z zvajalci zdravstvenih storitev uvedel elektronski bolniški list ali obrazec BOL –potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela. Do vključno 31. januarja 2020 je možna oddaja bolniškega lista v papirni obliki, od 1. februarja 2020 dalje, pa je oddaja obrazca možna le v elektronski obliki.

Delodajalci in zavarovanci, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije bodo morali obvezno prevzeti eBOL zase oziroma za svoje zaposlene. Zavarovani, ki pa so zaposleni pri delodajalcih kateri niso vpisani v Poslovni register Slovenije, pa bodo bolniški liste še naprej lahko prinašali v papirnati obliki.

Obrazec eBOL – “Potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela”; delodajalec za svoje zaposlene dobi na spletnem potralu SPOT – e-VEM (Državni portal za poslovne subjekte in samostojne podjetike) ali na spletnem vmesniku eBOL in eNDM, katera jim omogočata avtomatiziran prenos elektronskih bolniških listov v informacijski sistem delodajalca.
Uporaba vmesnika eBOL in eNDM je smiselna predvsem za podjetja/poslovne subjekte z večjim številom zaposlenih in s tem tudi večjim številom bolniških odsotnosti na mesec. Za manjše subjekte priporočamo, da do e-bolniških listov dostopate preko portala SPOT (eVEM).

Za dostop do eBOL obrazca zaposlenih v podjetju je potrebno digitalno potrdilo, katerega s strani delodajalca dobi pooblaščena oseba. Pooblastilo bo možno dobiti na točkah eVEM. Delavci in ostali subjekti (npr. osebe zaposlene pri fizičnih osebah, ki ne opravljajo dejavnosti, kmetje, družbeniki, verski uslužbenci, itd.) do eBOL lahko dostopajo samostojno na spletni strani ZZZS za zavarovane osebe.

PREDNOSTI eBOL:

– Poenostavitev postopkov pri vlaganju refundacijskih zahtevkov. Še vedno bo potreben zahtevek refundacije nadomestila zaposlenga v obdobju njegove začasne zadržanosti od dela. Ne bo pa potrebna priložitev fotokopij bolniškega lista za refundacijo nadomestila plač.

– Skrajšan čas čakanja, saj bo imel delodajalec takojšen dostop do izdanih eBOL.

– “Avtomatski” vnos podatkov in eBOL v informacijski sistem delodajalca za obračun in nadomestilo plač, ter pripravo zahtevkov za refundacijo nadomestila.

– Samostojnim zavezancem za izplačilo nadoemstila plač ne bo potrebno prilagati bolniških listov, vendar bodo na ZZZS vložili le vlogo za izplačilo nadomestila plače v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja, z navedbo obdobja izplačila in številko transakcijskega računa.