Blog

Ukrepi v zvezi s koronavirusom SARS-CoV-2 (COVID-19), odsotnost z dela

Najbolj brano

Odsotnost z dela ZDRAVE osebe

Zdrave osebe, pri katerih ni bila potrjena okužba, nimajo pravice do bolniškega staleža. V skladu s predpisi s področja delovnopravne zakonodaje pa lahko osebe ki so bile v kontaktu z okuženimi in jim karanteno na podlagi NIJZ odredi minister pristojen za zdravje, uveljavijo nadomestilo plače v breme delodajalca.

Odsotnost z dela OKUŽENE osebe

Pravico do začasne zadržanosti od dela in nadomestila plače med začasno zadržanostjo od dela od prvega dne dalje ima oseba, kateri zdravnik odredi izolacijo doma ali v bolnišnici. To gre v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje in traja dokler zavarovana oseba ni ponovno zmožna za delo.

Oseba je upravičena do nadomestila v breme delodajalca v primeru, da ji ta odredi delo na domu ali neke vrste ” čakanje na delo doma”.

Nina Pirnat, direktorica NIJZ  je pojasnila, da epidemije še nimamo in upajo, da bodo z vsemi ukrepi epidemijo preprečili. Ukrepi za zajezitev širjenja koronavirusa so:

  • Higienski ukrepi
  • Obiske pri osebnem zdravniku se izvajajo po predhodnem telefonskem dogovoru, razen v preimru nujnih stanj , ki se obravnavajo po ustaljenem protokolu.
  • Svetuje se povečanje opravljanja dela od doma
  • Odsvetujejo se ne nujna službena potovanja
  • Prireditve in športni dogodki z več kot 100 udeleženci, se izvajajo brez gledalcev
  • Nabava več kot 500.000 kosov zaščitnih mask
  • Šole in vrtce bodo zapirali po presoji in pojavu okužb na posameznem območju

Za dodatne informacije se boste v prihodnjih dneh lahko obrnili na elektronski naslov korona.mgrt@gov.si in brezplačno telefonsko številko 080 1404 med 8. in 20. uro.