Category: Zaposlovanje

Varstvo pri delu je usposabljanje, ki je zakonsko obvezno za delodajalce. Vsak delodajalec je dolžan vsem svojim delavcem zagotoviti usposabljanje iz varstva pri delu.

Pod pojem vsak delavec spadajo: zaposleni, vsi začasni in občasni delavci, kot so npr. osebe, ki opravljajo delo po podjemni pogodbi, študenti, dijaki itd. Torej samostojni podjetnik, ki zaposluje je dolžan zagotoviti varstvo pri delu vsem svojim delavcem.

V primeru, ko samozaposleni ne zaposluje oziroma ne nastopa v delovnem razmerju kot delodajalec, Zakon o varnosti in zdravju pri delu izrecno ne določa, da bi moral imeti opravljeno omenjeno usposabljanje.