Category: S.P.

Po poteku zakonskega roka 15 dni bo dokument štel za vročen. Če bo z dokumentom naložena denarna obveznost in je vi ne boste poravnali, bodo začeti postopki izvršbe. Torej je nujno, da začnete uporabljati eDavke, z uporabo digitalnega potrdila.