Categories: Olajšave, S.P.

Zavezanec, ki ne zaposluje delavcev in je invalid po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, lahko uveljavlja znižanje davčne osnove:

  • v višini 30% povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji za vsak mesec opravljanja dejavnosti,
  • v višini 60% povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji za vsak mesec opravljanja dejavnosti pa lahko uveljavlja zavezanec s 100% telesno okvaro ali zavezanec – gluha oseba.