Categories: Olajšave, Zaposlovanje

Olajšavo za zaposlovanje lahko uveljavlja zavezanec, ki:

• zaposli osebo mlajšo od 26 ali starejšo od 55 let,
• gre za pogodbo za nedoločen čas,
• da je bila ta oseba pred zaposlitvijo vsaj 6 mesecev prijavljena v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje,
• da oseba ni bila v zadnjih 24 mesecih zaposlena pri tem zavezancu,
• da se z zaposlitvijo te osebe pri zavezancu poveča skupno število zaposlenih oseb, kamor se ne štejejo osebe zaposlene za določen čas.

Davčno osnovo si lahko zavezanec znižuje v višini 45% izplačane plače tem osebam za prvih 24 mesecev zaposlitve.