Categories: Olajšave, Zaposlovanje

Olajšava za zaposlovanje invalidov je lahko v višini 50 ali 70% izplačane plače tem osebam:

  • Zavezanec, ki zaposluje invalida po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, lahko uveljavlja olajšavo v višini 50% izplačane plače tej osebi.
  • Zavezanec, ki zaposluje gluho osebo ali invalida s 100% telesno okvaro, lahko uveljavlja olajšavo v višini 70% izplačane plače tej osebi.
  • Zavezanec, ki zaposluje invalida nad predpisano kvoto in katerih invalidnost ni posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri istem delodajalcu po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju, lahko uveljavlja olajšavo v višini 70% izplačane plače tej osebi. Olajšava se izključuje z olajšava iz prvih dveh alinej.