Categories: D.O.O., Olajšave, S.P.

Olajšavo za vlaganje v raziskave in razvoj lahko zavezanec uveljavlja v višini 100% vložka v:

  • notranje raziskovalno-razvojne dejavnosti zavezanca, vključno z nakupom raziskovalno-razvojne opreme, ki se izključno in stalno uporablja pri izvajanju raziskovalne-razvojne dejavnosti zavezanca in
  • nakup raziskovalno-razvojnih storitev (ki jih izvajajo druge osebe, vključno s povezanimi osebami oziroma druge javne ali zasebne raziskovalne organizacije).

Vlaganja v raziskave in razvoj je potrebno posebej opredeliti v poslovnem načrtu ali posebnem razvojnem projektu v skladu s Pravilnikom o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v raziskave v razvoj.

Pravilnik določa, da mora poslovni načrt ali posebni razvojni projekt, ki se med izvajanjem projekta lahko spreminja, vsebovati: naslov, opis vsebine, seznam predvidenih aktivnosti z oceno stroškov po posameznih aktivnostih in obdobjih, načrtovane mejnike med izvajanjem projekta in rezultate projekta.

Olajšava se lahko prenaša naslednjih pet davčnih obdobji.