Categories: Olajšave, Poslovanje podjetja

V tekočem letu lahko zavezanec uveljavlja olajšavo za pokrivanje izgube preteklih let največ v višini 50% davčne osnove. Olajšava ne zapade.