Categories: Olajšave, Zaposlovanje

Zavezanec lahko uveljavlja olajšavo v primeru, ko po učni pogodbi za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju, sprejme dijaka, študenta ali vajenca na delo.

Višina olajšave je višina izplačil tem osebam za opravljeno delo, vendar največ v višini 20% od povprečne mesečne plače v Sloveniji, za vsak mesec izvajanja praktičnega dela in za vsako osebo posebej.