Category: S.P.

Osnovo za obračun prispevkov se določi na podlagi doseženega dobička v preteklem letu, pri čemer se v osnovo ne upošteva obračunanih prispevkov za socialno varnost ter znižanje in povečanje davčne osnove.

Zakonsko sta določeni najnižja in najvišja osnova za obračun prispevkov. Najnižja osnova znaša 60% povprečne mesečne plače, najvišja osnova pa je 3,5-kratnik povprečne mesečne plače.
Oseba, ki prvič odpira s.p. si prispevke obračuna od najnižje osnove.

Osnove za plačilo ter zneski prispevkov so razvidni na tej povezavi.