Categories: S.P., Ustanovitev podjetja

Začetek opravljanja dejavnosti:
Ob odprtju s.p. je treba napovedati predvideno višino prihodkov in stroškov za tekoče leto (napoved davčnih podatkov), na podlagi te razlike se izračuna akontacija davka iz dejavnosti, ki jo plačujete v prvem poslovnem letu.
Izračun je odvisen od tega ali izberete obdavčitev po realnih stroških ali normiranih stroških.

Naslednja poslovna leta:
Po oddaji davčnega obračuna za prvo poslovno leto se višina akontacije davka iz dejavnosti za novo poslovno leto spremeni in znaša toliko, kolikor znaša višina obračunanega davka za preteklo poslovno leto.
Če v preteklem poslovnem letu niste poslovali celotno leto, se samo poslovanje in posledično obdavčitev preračuna na letno raven.

Če znesek akontacije presega 400€, se akontacijo poravnava mesečno, če znesek ne presega 400€, se akontacijo poravna na vsake tri mesece.