Category: Zaposlovanje

Konkurenčna klavzula se sklepa za primer prenehanja delovnega razmerja. V primeru, da delavec pri svojem delu ali v zvezi z delom pridobiva tehnična, proizvodna ali poslovna znanja in poslovne zveze, lahko delavec in delodajalec v pogodbi o zaposlitvi dogovorita prepoved opravljanja konkurenčne dejavnosti.