Category: Zaposlovanje

Urna postavka za opravljeno uro začasnega ali občasnega dela ne sme biti nižja, kot je zakonsko določeno in sicer znaša 4,76 €.