Category: D.O.O.

Splošna davčna stopnja za davek od dohodkov pravnih oseb je od 1.1.2017 dalje spremenjena in znaša 19%.