Upokojenec lahko delo opravlja v obsegu največ 60 ur v koledarskem mesecu.