Category: Zaposlovanje

Pravica do nadomestila zaradi nege ožjega družinskega člana traja v posameznem primeru:

  • največ do sedem delovnih dni,
  • za otroke do sedem let starosti ali starejšega zmerno, težje ali težko duševno in telesno prizadetega otroka pa do 15 delovnih dni.