Categories: S.P., Ustanovitev podjetja

Samostojni novinarji, samostojni kulturni delavci, odvetniki, zasebni raziskovalci, samostojni zdravniki zasebniki in ostali samozaposleni, ki ne registrirajo dejavnosti kot samostojni podjetniki, se morajo vpisati v primarni register njihove dejavnosti (npr. novinarji se vpišejo v razvid samostojnih novinarjev, kulturniki se vpišejo v razvid samozaposlenih v kulturi, proizvajalci električne energije se vpišejo v REZ,…) Po vpisu v primarni register morajo vse podatke, ki jih za potrebe obdavčitve potrebuje Finančna uprava RS sporočiti pristojnemu finančnemu uradu oziroma finančnemu referentu FURS preko sistema eDavki.

Žal te osebe svojih podatkov ne morejo sporočiti preko vstopnih točk SPOT ali spletnega portala SPOT, kot to lahko storijo samostojni podjetniki. Druge fizične osebe ki začnejo opravljati dejavnosti, za katero obstaja primarni register so se dolžne vpisati neposredno v davčni register najkasneje v roku 8 dni od začetka opravljanja dejavnosti.