Categories: DDV, Poslovanje podjetja, Ustanovitev podjetja

Zavezanec za DDV postane vsak zavezanec:

• katerega višina prometa v preteklih 12 mesecih preseže 50.000€
• ki se prostovoljno vključi v sistem DDV, vendar mora v tem sistemu ostati vsaj 5 let
• katerega pridobitve blaga znotraj Evropske unije v tekočem letu presegajo 10.000€
• ki pridobiva storitve davčnega zavezanca iz druge države članice EU
• ki opravlja storitve davčnemu zavezancu iz druge države članice EU (razen če so kupci blaga ali storitev fizične osebe)