Category: Zaposlovanje

Začasno in občasno delo upokojencev lahko po Zakonu o urejanju trga dela opravljajo vsi upokojenci, razen tistih, ki prejemajo delno starostno ali predčasno pokojnino, delno pa so še
delovno aktivni.