Categories: D.O.O., Normirani odhodki, S.P.

Samostojni podjetniki in družbe z omejeno odgovornostjo lahko davčno osnovo ugotavljajo na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov.

Omejitev za vstop v sistem normiranosti za zavezance, ki že opravljajo dejavnost je višina prihodkov 50.000,00€ oziroma 100.000,00€ pod pogojem, da je vsaj ena oseba v podjetju vključena v obvezno zavarovanje za polni delovni čas neprekinjeno najmanj 5 mesecev.