Categories: Davčna obravnava daril, Zaposlovanje

Darilo, ki ga delodajalec zagotovi zaposlenemu ali njegovemu družinskemu članu, se šteje za boniteto. Bonitete so davčno priznan odhodek, razen bonitet, ki jih delodajalec delojemalcu ne zagotavlja redno ali pogosto in vrednost vseh bonitet v mesecu ne presega 15€.