Category: Dohodnina

Informativni izračun Finančna uprava pošilja v dveh delih, prvega 31.3. in drugega 31.5. za preteklo koledarsko leto.

Če zavezanec ne prejme informativnega izračuna dohodnine do 15.6., kljub temu, da je imel dohodke, ki so obdavčeni z dohodnino, mora sam vložiti dohodninsko napoved do 31.7.