Category: Zaposlovanje

Nadomestilo plače pripada zavarovancem v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja od prvega delovnega dne zadržanosti od dela zaradi presaditve živega tkiva in organov v korist druge osebe, posledic dajanja krvi, nege ožjega družinskega člana, izolacije in spremstva, ki ju odredi osebni zdravnik, zaradi poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, nastale pri izvajanju aktivnosti iz 18. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.
V vseh drugih primerih začasne nezmožnosti za delo se nadomestilo plače izplača v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja od 31. delovnega dne zadržanosti od dela dalje.