Categories: Poslovanje podjetja, Ustanovitev podjetja

Vlogo za pridobitev obrtnega dovoljenja lahko zastopnik družbe vloži šele po tem, ko že odpre podjetje ali registrira opravljanje dejavnosti. Dobi pa ga lahko samo, če ima ustrezno srednjo poklicno ali srednjo strokovno izobrazbo ustrezne smeri ali opravljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo.
Strošek pridobitve dovoljenja obrtnega dovoljenja znaša 111 evrov, pridobite pa ga v roku 15 dni.