Category: Zaposlovanje

Vsako leto mora biti regres izplačan najkasneje do 1. julija. V primeru slabega poslovanja podjetja, se lahko izplačilo regresa izjemoma izvede kasneje, in sicer do 1. novembra tekočega koledarskega leta. Za kasnejše izplačilo regresa pa morata biti izpolnjena dva pogoja:
• možnost kasnejšega roka izplačila regresa je določena s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti ter
• delodajalec mora biti nelikviden.