Category: Zaposlovanje

Pisni obračun oz. plačilno listo je potrebno izročiti delavcu do konca plačilnega dne.