Category: E-računi

Izdaja eRačuna je obvezna proračunskim uporabnikom. Proračunski uporabniki so subjekti, ki so v celoti ali delno financirani iz javnofinančnih sredstev, npr. upravne enote, občine, krajevne skupnosti, ministrstva, sodišča, šole, vrtci, univerze in fakultete, dijaški domovi, javni zavodi, zdravstveni domovi in bolnišnice, domi upokojencev, centri za socialo delo, kulturni centri, muzeji, knjižnice, zavodi za kulturo, inštituti, zbornice, itd.

Register, kjer se lahko preveri kdo je proračunski uporabnik, se nahaja na tej spletni strani .