Category: D.O.O.

Iz davčno priznanih prihodkov so izvzeti naslednji prihodki:
• prejete dividende, če so izpolnjeni pogoji iz 24. člena ZDDPO-2;
• ustvarjeni kapitalski dobički do višine 50%, če so izpolnjeni pogoji iz 25. člena ZDDPO-2;
• prihodki iz opravljanja nepridobitne dejavnosti.