Category: Gotovinsko poslovanje

Poleg vseh obveznih podatkov, ki morajo biti na izdanem računu, so po Zakonu (ZDavPR) obvezni podatki tudi:

  • čas izdaje računa (ura in minuta),
  • oznaka fizične osebe, ki izda račun z uporabo elektronske naprave,
  • enkratna identifikacijska oznaka računa (IOR) in zaščitna oznaka izdajatelja računa (ZOI).

V primeru, da gre za večkratni izpis računa – kopijo, mora biti na računu navedeno tudi, da gre za kopijo in za katero številko kopije računa gre.