Categories: DDV, Poslovanje podjetja

Vsak izdani račun mora vsebovati:

  • zaporedno številko računa
  • datum izdaje računa
  • datum opravljene storitve oziroma dobave blaga ali datum, ko je bilo prejeto predplačilo
  • podatki izdajatelja računa – naziv podjetja, naslov, davčna številka in matična številka
  • podatki prejemnika računa – naziv podjetja, naslov, davčna številka
  • količino in vrsto dobavljenega blaga oziroma storitve
  • osnovo, od katere se obračuna DDV po posamezni stopnji, cena na enoto brez DDV in znižanja cen oziroma popusti, ki niso vključeni v ceno na enoto
  • stopnjo DDV
  • znesek DDV, razen če gre za oprostitev oziroma če postavka ni del DDV
  • v primerih, ko DDV ni obračunan je potrebno navesti ustrezno klavzulo zaradi katere DDV ni bil obračunan