Category: Gotovinsko poslovanje

Pred prvim davčnim potrjevanjem računa v določenem poslovnem prostoru, je potrebno Finančni upravi RS posredovati podatke o prostoru. Poslovni prostor je prostor, kjer zavezanec stalno ali občasno izdaja račune. Vsak premični objekt in premična davčna blagajna se štejeta pod posamični prostor, medtem ko se za nepremični poslovni prostor šteje poslovni objekt v katerem zavezanec opravlja dejavnost.

Za popis poslovnega prostora potrebujemo:

  • naslov,
  • številko katastrske občine,
  • številko stavbe
  • številko dela stavbe.

Popisati se mora vsak posamezni poslovni prostor zavezanca, kjer se izdajajo računi. Podatke o nepremičnini se lahko pridobi na Geodetski upravi RS.