Categories: Računovodstvo, S.P., Ustanovitev podjetja

Že ob registraciji je priporočljivo vedeti, čeprav je rok za spremembe 8 dni od dneva vpisa v Poslovni register Slovenije, tudi:
– ali boste obdavčeni po normiranih odhodkih,
– približno kakšne prihodke in odhodke predvidevate v poslovnem letu,
– kdo vam bo vodil knjige,
– ali boste knjige vodili po sistemu enostavnega ali dvostavnega knjigovodstva.

Oddati morate prijavo v obvezno socialno zavarovanje – obrazec M-1.
Prijavo lahko uredite na točki VEM ob odprtju s.p. ali oddate preko portala e-VEM v 8 dni od dneva vpisa v PRS.

Prav tako morate, v roku 8 dni od dneva vpisa v PRS, izpolniti obrazec DR-03 za vpis v davčni register.
Vpis lahko uredite na točki VEM ob odprtju s.p., preko portala e-VEM ali na Finančni upravi RS. Z izpolnitvijo obrazca boste v register vpisani kot samostojni podjetnik, za identifikacijo pa uporabljali svojo osebno davčno številko, dodeljeno kot fizični osebi.

V roku dveh do treh dni po vpisu v Poslovni register Slovenije boste prejeli sklep o registraciji, s katerim lahko na banki odprete poslovni račun in pričnete z opravljanjem svoje dejavnosti.