Category: Zaposlovanje

Voditi je potrebno dnevno evidenco prihoda in odhoda ter evidenco števila dejansko opravljenih ur začasnega ali občasnega dela.