Categories: S.P., Ustanovitev podjetja

Za registracijo s.p.-ja potrebujete osebno izkaznico in vašo davčno številko.

Če s.p. registrirate na naslovu kjer niste lastnik objekta je potrebno prijavi za vpis v PRS priložiti tudi overjeno izjavo lastnika objekta, da vam dovoljuje poslovanje na tem naslovu. Izjavo lahko overite brezplačno na katerikoli SPOT točki ali pa registracijo podjetja opravite z lastnikom objekta, kjer lastnik izjavo podpiše pred samo ustanovitvijo podjetja.

Vzorec izjave:
s.p.
d.o.o.