Category: Gotovinsko poslovanje

Programska oprema, ki je nameščena na elektronsko napravo za izdajanje računov, mora biti skladna z 38. členom ZDavP-2, ki prepoveduje omogočanje brisanja, popravljanja, razveljavljanja, dodajanja, nadomeščanja ali drugega spreminjanja izdanega računa, brez kasnejših digitalnih poročil o spremembi. Omogočati mora potrjevanje računov z namenskim digitalnim potrdilom, povezavo z informacijskim sistemom Finančne uprave RS in izpis podatkov o vseh izdanih računih ter kopijah računov.