Category: Gotovinsko poslovanje

Na vsaki elektronski napravi za izdajanje računov oziroma na vidnem mestu, mora zavezanec, ki izdaja gotovinske račune, izobesiti obvestilo s katerim kupce ozavešča in informira o pomenu izdajanja računov.

Obvestilo mora biti najmanj v velikosti formata A5 (148 x 210 mm) je zelene barve in na njem je navedeno:

»Prodajalec mora za dobavo blaga ali storitev izdati račun in ga izročiti kupcu. Kupec mora prevzeti račun in ga zadržati neposredno po odhodu iz poslovnega prostora. Vklopi razum, zahtevaj račun!«.