Categories: D.O.O., Ustanovitev podjetja

Ustanovitev lahko izvede fizična oseba, ki je vpisana v centralni register prebivalstva, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

  • edini družbenik je fizična oseba, ki ima EMŠO in kvalificirano digitalno potrdilo
  • edini družbenik sprejme akt o ustanovitvi na obrazcu VEM
  • edini družbenik je hkrati edini poslovodja(direktor) družbe
  • edini družbenik vplača celotni osnovni vložek v denarju (najnižji vložek je 7.500€) in pred vložitvijo predloga za vpis na sodišče.