Category: Gotovinsko poslovanje

Obstajata dva načina, preko katerih se lahko računi izdajajo in davčno potrjujejo – z uporabo elektronske naprave za izdajo računov ali preko vezane knjige računov.

Računi izdani preko elektronske naprave:
Računi, ki so izdani preko elektronske naprave, se davčno potrdijo v času, ko je račun izdan. Elektronsko napravo se lahko najame pri enem od številnih ponudnikov na trgu, možna pa je tudi uporaba brezplačne aplikacije Finančne uprave RS – MINI blagajna, ki je sicer priporočljiva za uporabnike z manjšim številom izdanih računov.

Računi izdani preko vezane knjige računov:
Računi, ki so izdani preko vezane knjige računov, se naknadno davčno potrdi. Potrditi jih je potrebno preko brezplačne aplikacije Finančne uprave RS – MINI blagajna, in sicer do 10. v mesecu, ki sledi mesecu v katerem je bil račun izdan.

V istem poslovnem prostoru se lahko uporablja le ali elektronsko napravo ali vezano knjigo računov.