Categories: S.P., Ustanovitev podjetja

Dejavnost spada pod obrtno dejavnost, kadar zanjo veljajo naslednje značilnosti:
– da gre za proizvodno ali storitveno dejavnost, na podlagi individualnih naročil, da se opravlja proizvodnja le v majhnih serijah ter da serijska proizvodnja ne obsega pretežnega dela dejavnosti,
– da se uporabljajo stroji, orodja in tehnične naprave, ki so primerne za opravljanje dejavnosti in nimajo značilnosti tekočih trakov ali avtomatiziranega delovnega procesa,
– da je osebni angažma v proizvodnji, izvajanju storitev ali pri vodenju podjetja prevladujoč,
– da se opravlja trajno.