Categories: S.P., Ustanovitev podjetja

Glavna razlika med polnim in popoldanskim s.p. je v primarnem zavarovanju oziroma pri obračunu prispevkov za socialno varnost.

V sistem zavarovanja je samostojni podjetnik vključen kot samozaposlena oseba in si je za to dolžan mesečno obračunavati prispevke za socialno varnost.

Samostojni podjetnik s popoldanskim s.p. (oziroma oseba, ki opravlja dejavnost kot postranski poklic) pa je fizična oseba, ki opravlja dopolnilno dejavnost. To pomeni, da je oseba zaposlena pri drugem delodajalcu, ob svojem prostem času pa opravlja dopolnilno dejavnost. Prispevki za socialno varnost so pri popoldanskem s.p. pavšalni, ker ima podjetnik zavarovanje že urejeno v skladu s pogodbo o zaposlitvi. Tudi pavšalni prispevki se plačujejo mesečno.