Categories: Normirani odhodki, S.P.

Osnova za davek se pri normirancu izračuna tako, da se od ustvarjenih prihodkov odšteje 80% prihodkov, vendar ne več kot 40.000€ oziroma 80.000€ prihodkov (pod pogojem, da je vsaj ena oseba v podjetju vključena v obvezno zavarovanje za polni delovni čas neprekinjeno najmanj 5 mesecev).

Obdavčitev pri normiranem s.p. znaša 20% od davčne osnove.