Categories: S.P., Zaposlovanje

Delodajalec mora obračunane obveznosti plačati najpozneje v 5 dneh po izplačilu dohodka.