Categories: S.P., Zaprtje podjetja

Samostojni podjetnik, ki se odloči za prenehanje dejavnosti, mora o tem obvestiti AJPES vsaj 15 dni pred prenehanjem.

Obvestilo o prenehanju, ki mora vsebovati datum prenehanja, se lahko posreduje preko e-maila na naslov objava.prenehanja@ajpes.si (skeniran dokument) ali osebno odda na eni od izpostav AJPES ali objavi preko aplikacije OOPS.

Vsaj tri dni pred prenehanjem je potrebno vložiti prijavo za izbris iz Poslovnega registra Slovenije (PRS). Prijava se lahko vloži preko portala e-VEM ali na eni od VEM točk osebno.

V roku osmih dni od izbrisa iz PRS je potrebno oddati odjavo iz obveznega socialnega zavarovanja. Odjava se uredi z izpolnitvijo obrazca M-2 preko portala e-VEM, lahko se odda osebno na točki VEM, vendar se tu lahko odda le pred izbrisom iz registra. Po izbrisu se lahko odjava odda na območni enoti ZZZS osebno ali pošlje preko pošte.