Categories: D.O.O., S.P., Zaposlovanje

1. Obvezna je javna objava prostega delovnega mesta, katero lahko brezplačno objavi zavod za zaposlovanje v svojih prostorih in na spletnih straneh. Če tega ne želite, morate zanjo poskrbeti sami v sredstvih javnega obveščanja (zaposlitveni portali, spletna stran podjetja/javno dostopni prostori podjetja) Izjeme v katerih javna objava ni potrebna najdete v 26. členu ZDR-1.

2. Sledi izbira kandidata. Kandidate, ki niso bili izbrani je potrebno pisno obvestiti in sicer v osmih dneh po zaključenem postopku.

3. Obveznosti z izbranim kandidatom: Kandidata napotite na zdravniški pregled, v kolikor gre za prvo zaposlitev oziroma je od prenehanja opravljanja določenega dela na določenem delovnem mestu minilo več kot 12 mesecev. Potrebno ga je seznaniti s pogoji dela, pravicami in obveznostmi ki nastanejo s podpisom pogodbe o zaposlitvi. Tri dni pred predvideno sklenitvijo pogodbe delavcu izročite pisni osnutek pogodbe, pisno pogodbo o zaposlitvi pa ob njeni sklenitvi. Le ta je veljavna, ko je podpisana iz obeh strani.

4. Pred začetkom opravljanja dela že na dan nastopa dela morate delavca prijaviti v obvezna socialna zavarovanja. To storite na točki oz. portalu SPOT.