Category: Gotovinsko poslovanje

Račun se stornira tako, da se zanj izda dobropis. Izda se nov račun z negativnim zneskom in se davčno potrdi. Na izdani dobropis se navede številko izdanega računa ter datum in čas izdaje prvotnega računa. Dobropisi se številčijo v istem zaporedju, kot izdani računi.